SELECT PUBLICATION
最新刊登论文

Atomic Visualization of the 3D Charge Density Wave Stacking in 1T-TaS2 by Cryogenic Transmission Electron Microscopy

Gang Wang, Xixi Yu, Erding Zhao, Daiyue Li, Le Wang, Junhao Lin

Nano Letters, asap (2023)

(PDF)

Flat Band and Bbb Z2 Topology of Kagome Metal CsTi3Bi5

Yuan Wang, Yixuan Liu, Zhanyang Hao, Wenjing Cheng, Junze Deng, Yuxin Wang, Yuhao Gu, Xiao-Ming Ma, Hongtao Rong, Fayuan Zhang, Shu Guo, Chengcheng Zhang, Zhicheng Jiang, Yichen Yang, Wanling Liu, Qi Jiang, Zhengtai Liu, Mao Ye, Dawei Shen, Yi Liu, Shengtao Cui, Le Wang, Cai Liu, Junhao Lin, Ying Liu, Yongqing Cai, Jinlong Zhu, Chaoyu Chen, Jia-Wei Mei

Chinese Phys. Lett., 40 037102 (2023)

(PDF)

Intrinsic magnetic topological materials

Yuan Wang, Fayuan Zhang, Meng Zeng, Hongyi Sun, Zhanyang Hao, Yongqing Cai, Hongtao Rong, Chengcheng Zhang, Cai Liu, Xiaoming Ma, Le Wang, Shu Guo, Junhao Lin, Qihang Liu, Chang Liu, Chaoyu Chen

Frontiers of Physics, 18, 21304 (2023)

(PDF)

Transparent and high-performance electromagnetic interference shielding composite film based on single-crystal graphene/hexagonal boron nitride heterostructure

Zhen Su, Huihui Yang, Gang Wang, Yilei Zhang, Jia Zhang, Junhao Lin, Dechang Jia, Heyan Wang, Zhengang Lu, PingAn Hu

Journal of Colloid and Interface Science, 640, 610-618 (2023)

(PDF)
更多>
LATEST NEWS
最新动态
更多>