SELECT PUBLICATION
最新刊登论文

Dirac nodal lines and nodal loops in the topological kagome superconductor CsV3Sb5

Zhanyang Hao, Yongqing Cai, Yixuan Liu, Yuan Wang, Xuelei Sui, Xiao-Ming Ma, Zecheng Shen, Zhicheng Jiang, Yichen Yang, Wanling Liu, Qi Jiang, Zhengtai Liu, Mao Ye, Dawei Shen, Yi Liu, Shengtao Cui, Jiabin Chen, Le Wang, Cai Liu, Junhao Lin, Jianfeng Wang, Bing Huang, Jia-Wei Mei, and Chaoyu Chen

Phys. Rev. B 106, L081101 (2022)

(PDF)

Space-Confined One-Step Growth of 2D MoO2/MoS2 Vertical Heterostructures for Superior Hydrogen Evolution in Alkaline Electrolytes

Qinke Wu, Yuting Luo, Ruikuan Xie, Huiyu Nong, Zhengyang Cai, Lei Tang, Junyang Tan, Simin Feng, Shilong Zhao, Qiangmin Yu, Junhao Lin, Guoliang Chai, Bilu Liu

Small, 18, 2201051(2022)

(PDF)

Deciphering the structure-photoluminescence correlation at small-tilt-angle grain boundaries in monolayer WS2

Fuchen Hou, Yubo Zhang, Daiyue Li, Liangyu Che, Junhao Lin

Appl. Phys. Lett. 121, 051104 (2022)

(PDF)

Dual-metal precursors for the universal growth of non-layered 2D transition metal chalcogenides with ordered cation vacancies

Junyang Tan, Zongteng Zhang, Shengfeng Zeng, Shengnan Li, Jingwei Wang, Rongxu Zheng, Fuchen Hou, Yinping Wei, Yujie Sun, Rongjie Zhang, Shilong Zhao, Huiyu Nong, Wenjun Chen, Lin Gan, Xiaolong Zou, Yue Zhao*, Junhao Lin*, Bilu Liu*, and Hui-Ming Cheng*

Science Bulletin, asap (2022)

(PDF)
更多>
LATEST NEWS
最新动态
更多>