SELECT PUBLICATION
最新刊登论文

Stack growth of wafer-scale van der Waals superconductor heterostructures

Zhenjia Zhou#, Fuchen Hou#, Xianlei Huang, Gang Wang, Zihao Fu, Weilin Liu, Guowen Yuan, Xiaoxiang Xi, Jie Xu*, Junhao Lin*, Libo Gao*

Nature, in press (2023)

(PDF)

Electron Spin Decoherence Dynamics in Magnetic Manganese Hybrid Organic–Inorganic Crystals: The Effect of Lattice Dimensionality

Haining Zheng, Arup Ghosh, M. J. Swamynadhan, Gang Wang, Qihan Zhang, Xiao Wu, Ibrahim Abdelwahab, Walter P. D. Wong, Qing-Hua Xu, Saurabh Ghosh, Jingsheng Chen, Branton J. Campbell, Alessandro Stroppa*, Junhao Lin*, Ramanathan Mahendiran*, Kian Ping Loh*

Journal of the American Chemical Society, 145, 18549-18559 (2023)

(PDF)

Liquid metal for high-entropy alloy nanoparticles synthesis

Guanghui Cao#, Jingjing Liang#, Zenglong Guo#, Kena Yang#, Gang Wang, Huiliu Wang, Xuhao Wan, Zeyuan Li, Yijia Bai, Yile Zhang, Junlin Liu, Yanpeng Feng, Zhenying Zheng, Cai Lu, Guangzhi He, Zeyou Xiong, Ze Liu, Shengli Chen, Yuzheng Guo*, Mengqi Zeng*, Junhao Lin*, Lei Fu*

Nature, 619, 73–77 (2023)

(PDF)

Realization of practical eightfold fermions and fourfold van Hove singularity in TaCo2Te2

Hongtao Rong, Zhenqiao Huang, Xin Zhang, Shiv Kumar, Fayuang Zhang, Chengcheng Zhang, Yuan Wang, Zhanyang Hao, Yongqing Cai, Le Wang, Cai Liu, Xiaoming Ma, Shu Guo, Bing Shen, Yi Liu, Shengtao Cui, Kenya Shimada, Quansheng Wu, Junhao Lin, Yugui Yao, Zhiwei Wang, Hu Xu, Chaoyu Chen

npj Quantum Materials, 8, 29 (2023)

(PDF)
更多>
LATEST NEWS
最新动态
更多>