SELECT PUBLICATION
最新刊登论文

Modulating Electronic Structure of Monolayer Transition Metal Dichalcogenides by Substitutional Nb‐Doping

Lei Tang, Runzhang Xu, Junyang Tan, Yuting Luo, Jingyun Zou, Zongteng Zhang, Rongjie Zhang, Yue Zhao, Junhao Lin, Xiaolong Zou, Bilu Liu, Hui‐Ming Cheng

Advanced Functional Materials, 2006941 (2020)

(PDF)

Orbital-fluctuation freezing and magnetic-nonmagnetic phase transition in α-TiBr3

Shenghai Pei, Jiangke Tang, Cai Liu, Jia-Wei Mei, Zenglong Guo, Bingbing Lyu, Naipeng Zhang, Qiaoling Huang, Dapeng Yu, Li Huang, Junhao Lin, Le Wang, Mingyuan Huang

Appl. Phys. Lett. 117, 133103 (2020)

(PDF)

Te-Vacancy Induced Surface Collapse and Reconstruction in Antiferromagnetic Topological Insulator MnBi2Te4

Fuchen Hou, Qiushi Yao, Chunsheng Zhou, Xiaoming Ma, Mengjiao Han, Yujie Hao, xuefeng wu, Yu Zhang, Hongyi Sun, Chang Liu, Yue Zhao, Qihang Liu, Junhao Lin

ACS Nano, 14, 9, 11262 (2020)

(PDF)

Surface Modified Ultrathin InSe Nanosheets with Enhanced Stability and Photoluminescence for High-Performance Optoelectronics

Qiaoyan Hao, Jidong Liu, Gang Wang, Jiewei Chen, Haibo Gan, Jiaqi Zhu, Yuxuan Ke, Yang Chai, Junhao Lin, Wenjing Zhang

ACS Nano, 14, 9, 11373 (2020)

(PDF)
更多>
LATEST NEWS
最新动态
更多>