SELECT PUBLICATION
最新刊登论文

Dissolution-precipitation growth of uniform and clean two dimensional transition metal dichalcogenides

Zhengyang Cai, Yongjue Lai, Shilong Zhao, Rongjie Zhang, Junyang Tan, Simin Feng, Jingyun Zou, Lei Tang, Junhao Lin, Bilu Liu, Hui-Ming Cheng

National Science Review, nwaa115, asap

(PDF)

Proton and Li-Ion Permeation through Graphene with Eight-Atom-Ring Defects

Eoin Griffin, Lucas Mogg, Guang-Ping Hao, Gopinadhan Kalon, Cihan Bacaksiz, Guillermo Lopez-Polin, T.Y. Zhou, Victor Guarochico, Junhao Cai, Christof Neumann, Andreas Winter, Michael Mohn, Jong Hak Lee, Junhao Lin, Ute Kaiser, Irina V. Grigorieva, Kazu Suenaga, Barbaros Özyilmaz, Hui-Min Cheng, Wencai Ren, Andrey Turchanin, Francois M. Peeters, Andre K. Geim, Marcelo Lozada-Hidalgo

ACS Nano,article asap

(PDF)

Enhanced performance of in-plane transition metal dichalcogenides monolayers by configuring local atomic structures

Yao Zhou, Jing Zhang, Erhong Song, Junhao Lin, Jiadong Zhou, Kazu Suenaga, Wu Zhou, Zheng Liu, Jianjun Liu, Jun Lou, Hong Jin Fan

Nature Communications, 11, 2253 (2020)

(PDF)

Nano-patterning of a monolayer molybdenum disulfide with sub-nanometer helium ion beam: considering its shape, size and damage

Yunsheng Deng, Gang Wang, Yang Qiu, Dongsheng He, Junhao Lin, Jiaqing He

Nanotechnology, article asap

(PDF)
更多>
LATEST NEWS
最新动态
更多>