• 6

  81.

  Two-dimensional PdSe2-Pd2Se3 junctions can serve as nanowires

  Sebastian Zuluaga, Junhao Lin, Kazu Suenaga, and Sokrates T. Pantelides

  2D Materials, 5, 35025 (2018) (PDF)

 • 5

  82.

  Measuring the Practical Particle-in-a-Box: Orthorhombic Perovskite Nanocrystals

  Brandon Mitchell, Eric Herrmann, Junhao Lin, Leyre Gomez, Chris de Weerd, Yasufumi Fujiwara, Kazutomo Suenaga and Tom Gregorkiewicz

  European Journal of Physics, 39, 5 (2018) (PDF)

 • 4

  83.

  Auto-optimizing hydrogen evolution catalytic activity of ReS2 through intrinsic charge engineering

  Yao Zhou, Erhong Song, Jiadong Zhou, Junhao Lin, Ruguang Ma, Youwei Wang, Wujie Qiu, Ruxiang Shen, Kazu Suenaga, Qian Liu, Jiacheng Wang, Zheng Liu and Jianjun Liu

  ACS Nano, 12, 4486 (2018) (PDF)

 • 2

  84.

  A topologically substituted boron nitride hybrid aerogel for highly selective CO2 uptake

  R. Govindan Kutty, Sivaramapanicker Sreejith, Kong Xinghua, Junhao Lin, Haiyong He, Linyi Bai, Hong Wang, Kazu Suenaga, Yanli Zhao, Wei Ji, Zheng Liu

  Nano Research, 11, 6325 (2018) (PDF)

 • 1

  85.

  Efficient carrier multiplication in CsPbI3 perovskite nanocrystals

  Chris de Weerd, Leyre Gomez, Antonio Capretti, Delphine Lebrun, Eiichi Matsubara, Junhao Lin, Masaaki Ashida, Frank C.M. Spoor, Laurens D.A. Siebbeles, Kazutomo Suenaga, Yasufumi Fujiwara, and Tom Gregorkiewicz

  Nature Communications, 9, 4199 (2018) (PDF)

 • 26

  86.

  Large-area and high-quality 2D transition metal ditelluride

  Jiadong Zhou†, Fucai Liu†, Junhao Lin†*, Xiangwei Huang, Juan Xia, Bowei Zhang, Qingseng Zeng, Hong Wang, Chao Zhu, Lin Niu, Xuewen Wang, Wei Fu, Peng Yu, Tay-Rong Chang, Chuang-Han Hsu, Di Wu, Horng-Tay Jeng, Yizhong Huang, Hsin Lin, Zexiang Shen, Changli Yang, Li Lu, Kazu Suenaga, Wu Zhou, Sokrates T. Pantelides, Guangtong Liu*, Zheng Liu*

  Advanced Materials, 29, 1603471 (cover article) (2017) (PDF)

 • 25

  87.

  Metal–semiconductor Phase-transition in WSe2(1-x)Te2x Monolayer

  Peng Yu†, Junhao Lin†, Linfeng Sun, Quang Luan Le, XuechaoYu, Guanhui Gao, Chuang-Han Hsu, Di Wu, Tay-Rong Chang, Qingsheng Zeng, Fucai Liu, Qi Jie Wang, Horng-Tay Jeng, Hsin Lin, Kazu Suenaga, Zheng Liu

  Advanced Materials, 29, 1603991 (2017) (PDF)

 • 24

  88.

  Novel Pd2Se3 two-dimensional phase driven by interlayer fusion in layered PdSe2

  Junhao Lin*, Sebastian Zuluaga, Peng Yu, Zheng Liu, Sokrates T. Pantelides, and Kazu Suenaga*

  Physical Review Letters, 119, 016101 (2017) (PDF)

 • 23

  89.

  Controllable synthesis of atomically-thin Type-II Weyl semimetal WTe2 nanosheets: an advanced electrode material for all-solid-state flexible supercapacitor

  Peng Yu, Wei Fu, Qingsheng Zeng, Junhao Lin, Zhuangchai Lai, Kazu Suenaga, Hua Zhang, Zheng Liu

  Advanced Materials, 29, 1701909 (2017) (PDF)

 • 22

  90.

  High-quality monolayer superconductor NbSe2 grown by chemical vapour deposition

  Hong Wang†, Xiangwei Huang†, Junhao Lin†, Yu Chen, Jian Cui, Chao Zhu, Qingsheng Zeng, Jiadong Zhou, Fucai Liu, Peng Yu, Xuewen Wang, Haiyong He, Siu Hon Tsang, Kazu Suenaga, Changli Yang, Li Lu, Ting Yu, Edwin Hang Tong Teo*, Guangtong Liu*, and Zheng Liu*

  Nature Communications, 8, 394 (2017) (PDF)

 • 21

  91.

  Fast kinetics of magnesium monochloride cations in interlayer-expanded titanium disulfide for magnesium rechargeable batteries

  Hyun Deog Yoo, Yanliang Liang, Hui Dong, Junhao Lin, Hua Wang, Yi-Sheng Liu, Lu Ma, Tianpin Wu, Yifei Li, Qiang Ru, Yan Jing, Qinyou An, Wu Zhou, Jinghua Guo, Jun Lu, Sokrates Pantelides, Xiaofeng Qian, and Yan Yao

  Nature Communications, 8, 339 (2017) (PDF)

 • 20

  92.

  Hybridization of single nanocrystals of Cs4PbBr6 and CsPbBr3

  Chris de Weerd†*, Junhao Lin†*, Leyre Gomez, Yasufumi Fujiwara, Kazu Suenaga and Tom Gregorkiewicz

  The Journal of Physical Chemistry C, 121,19490 (2017) (PDF)

 • 19

  93.

  Pressure-Induced Phase Transition in Weyl Semimetallic WTe2

  Juan Xia, Dongfei Li, Jiadong Zhou, Peng Yu, Junhao Lin, Jer-Lai Kuo, Haibo Li, Zheng Liu, Jiaxu Yan, and Ze Xiang Shen

  Small, 13, 1701887 (2017) (PDF)

 • 18

  94.

  Preferential S/Se occupation in anisotropic ReS2(1-x)Se2x monolayer alloy

  Wen Wen, Junhao Lin, Kazu Suenaga, Yuzheng Guo, Yiming Zhu, Hung-Pin Hsu, Liming Xie

  Nanoscale, 9, 18275 (2017) (PDF)

 • 17

  95.

  Chemical vapor deposition of trigonal prismatic NbS2 monolayers and 3R-polytype few-layers

  Xinsheng Wang, Junhao Lin, Yiming Zhu, Chen Luo, Kazutomo Suenaga, Congzhong Cai, Liming Xie

  Nanoscale, 9, 16607 (2017) (PDF)

 • 36

  96.

  Structural flexibility and alloying in ultrathin transition-metal chalcogenide nanowires

  Junhao Lin*, Yuyang Zhang, Sokrates T. Pantelides, Wu Zhou*

  ACS Nano, 10, 2782 (2016) (PDF)

 • 35

  97.

  Defects engineered monolayer MoS2 for improved hydrogen evolution reaction

  Gonglan Ye, Yongji Gong, Junhao Lin, Bo Li, Yongmin He, Sokrates T. Pantelides, Wu Zhou, Robert Vajtai, Pulickel Ajayan

  Nano Letters, 16, 1097 (2016) (PDF)

 • 34

  98.

  Synthesis of millimeter-scale transition metal dichalcogenides single crystals

  Yongji Gong, Gonglan Ye, Sidong Lei, Gang Shi, Yongmin He, Junhao Lin, Xiang Zhang, Robert Vajtai, Wu Zhou, Bo Li, Pulickel M. Ajayan

  Advanced Functional Materials, 26, 2009 (2016) (PDF)

 • 33

  99.

  Two-dimensional GaSe/MoSe2 misfit bilayer heterojunctions by van der Waals epitaxy

  Xufan Li, Ming-Wei Lin, Junhao Lin, Bing Huang, Alexander. A. Puretzky, Cheng Ma, Kai Wang, Wu Zhou, Sokrates T. Pantelides, Miaofang Chi, Christopher M. Rouleau, David B. Geohegan, Kai Xiao

  Science Advances, 2, e1501882 (2016) (PDF)

 • 32

  100.

  MoS2/TiO2 edge-on heterostructure for efficient photocatalytic hydrogen evolution

  Haiyong He†, Junhao Lin†, Wei Fu, Xingli Wang, Hong Wang, Qingsheng Zeng, Quan Gu, Yongmei Li, Cheng Yan, Beng Kang TAY, Can Xue, Xiao Hu, Sokrates T. Pantelides, Wu Zhou, Zheng Liu

  Advanced Energy Materials, 6, 1600464 (2016) (PDF)

< 1 2 3 4 5 6 7