• 115

  1.

  Stabilizing a Li–Mn–O Cathode by Blocking Lattice O Migration through a Nanoscale Phase Complex

  Weiyuan Huang, Mingjian Zhang, Mingyuan Ge, Shunning Li, Lin Xie, Zhefeng Chen, Gang Wang, Junhao Lin, Jimin Qiu, Lei Yu, Jianguo Wen, Guo-Xi Ren, Cong Lin, Wenguang Zhao, Haibiao Chen, and Feng Pan

  ACS Energy Letters, 8, 901–908 (2023) (PDF)

 • 114

  2.

  General Synthesis of 2D Magnetic Transition Metal Dihalides via Trihalide Reduction

  Shaolong Jiang, Gang Wang, Hanbing Deng, Kai Liu, Qishuo Yang, Erding Zhao, Liang Zhu, Weiteng Guo, Jing Yang, Cheng Zhang, Heshen Wang, Xi Zhang, Jun-Feng Dai*, Guangfu Luo, Yue Zhao*, Junhao Lin*

  ACS Nano, 17, 1, 363–371 (2023) (PDF)

< 1