• 79

  1.

  Modulating Electronic Structure of Monolayer Transition Metal Dichalcogenides by Substitutional Nb‐Doping

  Lei Tang, Runzhang Xu, Junyang Tan, Yuting Luo, Jingyun Zou, Zongteng Zhang, Rongjie Zhang, Yue Zhao, Junhao Lin, Xiaolong Zou, Bilu Liu, Hui‐Ming Cheng

  Advanced Functional Materials, 2006941 (2020) (PDF)

 • 78

  2.

  Orbital-fluctuation freezing and magnetic-nonmagnetic phase transition in α-TiBr3

  Shenghai Pei, Jiangke Tang, Cai Liu, Jia-Wei Mei, Zenglong Guo, Bingbing Lyu, Naipeng Zhang, Qiaoling Huang, Dapeng Yu, Li Huang, Junhao Lin, Le Wang, Mingyuan Huang

  Appl. Phys. Lett. 117, 133103 (2020) (PDF)

 • 77

  3.

  Te-Vacancy Induced Surface Collapse and Reconstruction in Antiferromagnetic Topological Insulator MnBi2Te4

  Fuchen Hou, Qiushi Yao, Chunsheng Zhou, Xiaoming Ma, Mengjiao Han, Yujie Hao, xuefeng wu, Yu Zhang, Hongyi Sun, Chang Liu, Yue Zhao, Qihang Liu, Junhao Lin

  ACS Nano, 14, 9, 11262 (2020) (PDF)

 • 76

  4.

  Surface Modified Ultrathin InSe Nanosheets with Enhanced Stability and Photoluminescence for High-Performance Optoelectronics

  Qiaoyan Hao, Jidong Liu, Gang Wang, Jiewei Chen, Haibo Gan, Jiaqi Zhu, Yuxuan Ke, Yang Chai, Junhao Lin, Wenjing Zhang

  ACS Nano, 14, 9, 11373 (2020) (PDF)

 • 75

  5.

  Synthesis of Ultrahigh‐Quality Monolayer Molybdenum Disulfide through In Situ Defect Healing with Thiol Molecules

  Simin Feng, Junyang Tan, Shilong Zhao, Shuqing Zhang, Usman Khan, Lei Tang, Xiaolong Zou, Junhao Lin, Hui‐Ming Cheng, Bilu Liu

  Small, 2003357 (2020) (PDF)

 • 74

  6.

  Tuning Electrical Conductance in Bilayer MoS2 through Defect-Mediated Interlayer Chemical Bonding

  Lili ZhangLili Zhang More by Lili Zhang , Gang Wang, Yubo Zhang, Zhipeng Cao, Yu Wang, Tianjun Cao, Cong Wang, Bin Cheng, Wenqing Zhang, Xiangang Wan, Junhao Lin, Shi-Jun Liang, Feng Miao

  ACS Nano, 14, 8, 10265 (2020) (PDF)

 • 73

  7.

  Dissolution-precipitation growth of uniform and clean two dimensional transition metal dichalcogenides

  Zhengyang Cai, Yongjue Lai, Shilong Zhao, Rongjie Zhang, Junyang Tan, Simin Feng, Jingyun Zou, Lei Tang, Junhao Lin, Bilu Liu, Hui-Ming Cheng

  National Science Review, 8 nwaa115, (2021) (PDF)

 • 72

  8.

  Proton and Li-Ion Permeation through Graphene with Eight-Atom-Ring Defects

  Eoin Griffin, Lucas Mogg, Guang-Ping Hao, Gopinadhan Kalon, Cihan Bacaksiz, Guillermo Lopez-Polin, T.Y. Zhou, Victor Guarochico, Junhao Cai, Christof Neumann, Andreas Winter, Michael Mohn, Jong Hak Lee, Junhao Lin, Ute Kaiser, Irina V. Grigorieva, Kazu Suenaga, Barbaros Özyilmaz, Hui-Min Cheng, Wencai Ren, Andrey Turchanin, Francois M. Peeters, Andre K. Geim, Marcelo Lozada-Hidalgo

  ACS Nano, 14, 7280 (2020) (PDF)

 • 71

  9.

  Enhanced performance of in-plane transition metal dichalcogenides monolayers by configuring local atomic structures

  Yao Zhou, Jing Zhang, Erhong Song, Junhao Lin, Jiadong Zhou, Kazu Suenaga, Wu Zhou, Zheng Liu, Jianjun Liu, Jun Lou, Hong Jin Fan

  Nature Communications, 11, 2253 (2020) (PDF)

 • 70

  10.

  Nano-patterning of a monolayer molybdenum disulfide with sub-nanometer helium ion beam: considering its shape, size and damage

  Yunsheng Deng, Gang Wang, Yang Qiu, Dongsheng He, Junhao Lin, Jiaqing He

  Nanotechnology, 31, 345302 (2020) (PDF)

 • 69

  11.

  Defect-induced Surface and Interface Reconstruction in Novel Two-dimensional Materials Revealed by Low Voltage Scanning Transmission Electron Microscopy

  Gang Wang, Zeng-Long Guo, Kang-Di Niu, Jun-Hao Lin

  CHINESE JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY, 2020, 39(3): 401-414 (PDF)

 • 68

  12.

  Synthesis of Co‐Doped MoS2 Monolayers with Enhanced Valley Splitting

  Jiadong Zhou, Junhao Lin, Hunter Sims, Chongyun Jiang, Chunxiao Cong, John A. Brehm, Zhaowei Zhang, Lin Niu, Yu Chen, Yao Zhou, Yanlong Wang, Fucai Liu, Chao Zhu, Ting Yu, Kazu Suenaga, Rohan Mishra, Sokrates T. Pantelides, Zhen‐Gang Zhu, Weibo Gao, Zheng Liu, Wu Zhou

  Advanced Materials, 1906536 (2020) (PDF)

 • 67

  13.

  Synthesis and properties of free-standing monolayer amorphous carbon

  Chee-Tat Toh, Hongji Zhang, Junhao Lin, Alexander S. Mayorov, Yun-Peng Wang, Carlo M. Orofeo, Darim Badur Ferry, Henrik Andersen, Nurbek Kakenov, Zenglong Guo, Irfan Haider Abidi, Hunter Sims, Kazu Suenaga, Sokrates T. Pantelides, Barbaros Özyilmaz

  Nature, 577, 199–203 (2020) (PDF)

 • 66

  14.

  Enhanced Piezoelectric Effect Derived from Grain Boundary in MoS2 Monolayers

  Wei Zheng, Xi Zhang, Sanmei Wang, Junhao Lin, Kai Li, Yunxia Hu, Enwei Sun, Jia Zhang, Yunfeng Qiu, Yongqing Fu, Wenwu Cao, PingAn Hu

  Nano Letters, 20, 1, 201-207 (2020) (PDF)

 • 65

  15.

  Unsaturated Single Atoms on Monolayer Transition Metal Dichalcogenides for Ultrafast Hydrogen Evolution

  Yuting Luo, Shuqing Zhang, Haiyang Pan, Shujie Xiao, Zenglong Guo, Lei Tang, Usman Khan, Bao-Fu Ding, Meng Li, Zhengyang Cai, Yue Zhao, Wei Lv, Qingliang Feng, Xiaolong Zou, Junhao Lin, Hui-Ming Cheng, Bilu Liu

  ACS Nano, 14, 1, 767-776 (2020) (PDF)

 • 64

  16.

  Realization of BaZrS3 chalcogenide perovskite thin films for optoelectronics

  Xiucheng Wei, Chuan Zhao, Haolei Hui, Chenhua Deng, Mengjiao Han, Zhonghai Yu, Aaron Sheng, Junhao Lin, David F. Watson, Yiyang Sun, Tim Thomay, Sen Yang, Quanxi Jia, Shengbai Zhang, and Hao Zeng

  Nano Energy, 68,104317 (2020) (PDF)

< 1