• 63

  1.

  Epitaxial Synthesis of Monolayer PtSe2 Single Crystal on MoSe2 with Strong Interlayer Coupling

  Jiadong Zhou, Xianghua Kong, M. Chandra Sekhar, Junhao Lin, Frederic Le Goualher, Rui Xu, Xiaowei Wang, Yu Chen, Yao Zhou, Chao Zhu, Wei Lu, Fucai Liu, Bijun Tang, Zenglong Guo, Chao Zhu, Zhihai Cheng, Ting Yu, Kazu Suenaga, Dong Sun, Wei Ji, Zheng Liu

  ACS Nano, 13, 10, 10929-10938 (2019) (PDF)

 • 62

  2.

  Phase Transition and Superconductivity Enhancement in Se‐Substituted MoTe2 Thin Films

  Peiling Li, Jian Cui, Jiadong Zhou, Dong Guo, Zhenzheng Zhao, Jian Yi, Jie Fan, Zhongqing Ji, Xiunian Jing, Fanming Qu, Changli Yang, Li Lu, Junhao Lin, Zheng Liu, Guangtong Liu

  Advanced Materials,1904641(2019) (PDF)

 • 56

  3.

  Transport evidence of asymmetric spin-orbit coupling in few-layer superconducting 1Td- MoTe2

  Jian Cui, Peiling Li, Jiadong Zhou, Wen-Yu He, Xiangwei Huang, Jian Yi, Jie Fan, Zhongqing Ji, Xiunian Jing, Fanming Qu, Zhi Gang Cheng, Changli Yang, Li Lu, Kazu Suenaga, Junwei Liu, Kam Tuen Law, Junhao Lin, Zheng Liu, Guangtong Liu

  Nature Communications,10, 2044 (2019) (PDF)

 • 55

  4.

  Controlled synthesis and room-temperature pyroelectricity of CuInP2S6 ultrathin flakes

  Lin Niu, Fucai Liu, Qingsheng Zeng, Xiaoyang Zhu, Yanlong Wang, Peng Yu, Jia Shi, Junhao Lin, Jiadong Zhou, Qundong Fu, WuZhou, Ting Yu, Xinfeng, Liu, Zheng Liu

  Nano Energy, 58, 596 (2019) (PDF)

< 1