• 16

  1.

  Extraordinary interfacial stitching between single all-inorganic perovskite nanocrystals

  Leyre Gomez†*, Junhao Lin†*, Chris de Weerd, Lucas Poirier, Simon C. Boehme, Elizabeth von Hauff, Yasufumi Fujiwara, Kazutomo Suenaga, and Tom Gregorkiewicz

  ACS applied material & interface, 10, 5984 (2018) (PDF)

 • 15

  2.

  Anisotropic ordering in 1T′molybdenum and tungsten ditelluride layers alloyed with sulphur and selenium

  Junhao Lin*, Jiadong Zhou, Sebastian Zuluaga, Peng Yu, Meng Gu, Zheng Liu, Sokrates T. Pantelides, and Kazu Suenaga

  ACS Nano, 12, 894 (2018) (PDF)

 • 14

  3.

  InSe monolayer: synthesis, structure and ultra-high second-harmonic generation

  Jiadong Zhou, Jia Shi, Qingsheng Zeng, Yu Chen, Lin Niu, Fucai Liu, Ting Yu, Kazu Suenaga, Xinfeng Liu*, Junhao Lin*, Zheng Liu*

  2D materials, 5, 25019 (2018) (PDF)

 • 13

  4.

  Electron-beam-induced synthesis of hexagonal 1H-MoSe2 from square β-FeSe decorated with Mo adatoms

  John A. Brehm†*, Junhao Lin†*, Jiadong Zhou, Hunter Sims, Zheng Liu, Sokrates T. Pantelides and Kazu Suenaga

  Nano Letters, 18, 2016 (2018) (PDF)

 • 12

  5.

  Atomically-thin noble metal dichalcogenide: A broadband mid-infrared semiconductor

  Xuechao Yu, Peng Yu, Di Wu, Bahadur Singh, Qingsheng Zeng, Hsin Lin, Wu Zhou, Junhao Lin, Kazu Suenaga, Zheng Liu and Qi Jie Wang

  Nature Communications, 9, 1545 (2018) (PDF)

 • 11

  6.

  Morphology Engineering in Monolayer MoS2-WS2 lateral heterostructures

  Jiadong Zhou, Bijun Tang, Junhao Lin, Danhui Lv, Jia Shi, Linfeng Sun, Qingsheng Zeng, Lin Niu, Fucai Liu, Xiaowei Wang, Xinfeng Liu, Kazu Suenaga, Chuanhong Jin and Zheng Liu

  Advanced Functional Materials, 28, 1801568 (2018) (PDF)

 • 10

  7.

  A library of atomically-thin metal chalcogenides

  Jiadong Zhou†, Junhao Lin†*, Xiangwei Huang, Yao Zhou, Yu Chen, Juan Xia, Hong Wang, Yu Xie, Huimei Yu, Jincheng Lei, Di Wu, Fucai Liu, Qundong Fu, Qingsheng Zeng, Chuang-Han Hsu, Changli Yang, Li Lu, Ting Yu, Zexiang Shen, Hsin Lin, Boris I. Yakobson, Qian Liu, Kazu Suenaga, Guangtong Liu* and Zheng Liu*

  Nature, 556, 355 (2018) (PDF)

 • 9

  8.

  Optical orientation and alignment of excitons in ensembles of inorganic perovskite nanocrystals

  M.O. Nestoklon, S.V. Goupalov,y, R.I. Dzhioev,y O.S. Ken, V.L. Korenev, Yu.G. Kusrayev, V.F. Sapega, C. de Weerd, L. Gomez, T. Gregorkiewicz, Junhao Lin, Kazutomo Suenaga, Yasufumi Fujiwara, L.B. Matyushkin, I.N. Yassievichy

  Physical Review B, 97, 235304 (2018) (PDF)

 • 8

  9.

  Highly efficient mass production of boron nitride nanosheets via a borate nitridation method

  Taotao Li, Chaowei Li, Yongqing Cai, Yongwei Zhang, Junhao Lin, Xiaoyang Long, Liangjie Wang, Yancui Xu, Juan Sun, Lei Tang, Kazu Suenaga, Zheng Liu, Yagang Yao

  The Journal of Physical Chemistry C, 122, 17370 (2018) (PDF)

 • 7

  10.

  Chemical growth of 1T-TaS2 monolayer and thin films: robust charge density wave transitions and high bolometric responsivity

  Xinsheng Wang, Haining Liu, Juanxia Wu, Junhao Lin, Wen He, Hui Wang, Xinghua Shi, Kazutomo Suenaga, Liming Xie

  Advanced Materials, 30, 1800074 (2018) (PDF)

 • 6

  11.

  Two-dimensional PdSe2-Pd2Se3 junctions can serve as nanowires

  Sebastian Zuluaga, Junhao Lin, Kazu Suenaga, and Sokrates T. Pantelides

  2D Materials, 5, 35025 (2018) (PDF)

 • 5

  12.

  Measuring the Practical Particle-in-a-Box: Orthorhombic Perovskite Nanocrystals

  Brandon Mitchell, Eric Herrmann, Junhao Lin, Leyre Gomez, Chris de Weerd, Yasufumi Fujiwara, Kazutomo Suenaga and Tom Gregorkiewicz

  European Journal of Physics, 39, 5 (2018) (PDF)

 • 4

  13.

  Auto-optimizing hydrogen evolution catalytic activity of ReS2 through intrinsic charge engineering

  Yao Zhou, Erhong Song, Jiadong Zhou, Junhao Lin, Ruguang Ma, Youwei Wang, Wujie Qiu, Ruxiang Shen, Kazu Suenaga, Qian Liu, Jiacheng Wang, Zheng Liu and Jianjun Liu

  ACS Nano, 12, 4486 (2018) (PDF)

 • 2

  14.

  A topologically substituted boron nitride hybrid aerogel for highly selective CO2 uptake

  R. Govindan Kutty, Sivaramapanicker Sreejith, Kong Xinghua, Junhao Lin, Haiyong He, Linyi Bai, Hong Wang, Kazu Suenaga, Yanli Zhao, Wei Ji, Zheng Liu

  Nano Research, 11, 6325 (2018) (PDF)

 • 1

  15.

  Efficient carrier multiplication in CsPbI3 perovskite nanocrystals

  Chris de Weerd, Leyre Gomez, Antonio Capretti, Delphine Lebrun, Eiichi Matsubara, Junhao Lin, Masaaki Ashida, Frank C.M. Spoor, Laurens D.A. Siebbeles, Kazutomo Suenaga, Yasufumi Fujiwara, and Tom Gregorkiewicz

  Nature Communications, 9, 4199 (2018) (PDF)

< 1