• 73

  1.

  Dissolution-precipitation growth of uniform and clean two dimensional transition metal dichalcogenides

  Zhengyang Cai, Yongjue Lai, Shilong Zhao, Rongjie Zhang, Junyang Tan, Simin Feng, Jingyun Zou, Lei Tang, Junhao Lin, Bilu Liu, Hui-Ming Cheng

  National Science Review, nwaa115, asap (PDF)

 • 72

  2.

  Proton and Li-Ion Permeation through Graphene with Eight-Atom-Ring Defects

  Eoin Griffin, Lucas Mogg, Guang-Ping Hao, Gopinadhan Kalon, Cihan Bacaksiz, Guillermo Lopez-Polin, T.Y. Zhou, Victor Guarochico, Junhao Cai, Christof Neumann, Andreas Winter, Michael Mohn, Jong Hak Lee, Junhao Lin, Ute Kaiser, Irina V. Grigorieva, Kazu Suenaga, Barbaros Özyilmaz, Hui-Min Cheng, Wencai Ren, Andrey Turchanin, Francois M. Peeters, Andre K. Geim, Marcelo Lozada-Hidalgo

  ACS Nano, 14, 7280 (2020) (PDF)

 • 71

  3.

  Enhanced performance of in-plane transition metal dichalcogenides monolayers by configuring local atomic structures

  Yao Zhou, Jing Zhang, Erhong Song, Junhao Lin, Jiadong Zhou, Kazu Suenaga, Wu Zhou, Zheng Liu, Jianjun Liu, Jun Lou, Hong Jin Fan

  Nature Communications, 11, 2253 (2020) (PDF)

 • 70

  4.

  Nano-patterning of a monolayer molybdenum disulfide with sub-nanometer helium ion beam: considering its shape, size and damage

  Yunsheng Deng, Gang Wang, Yang Qiu, Dongsheng He, Junhao Lin, Jiaqing He

  Nanotechnology, 31, 345302 (2020) (PDF)

 • 69

  5.

  Defect-induced Surface and Interface Reconstruction in Novel Two-dimensional Materials Revealed by Low Voltage Scanning Transmission Electron Microscopy

  Gang Wang, Zeng-Long Guo, Kang-Di Niu, Jun-Hao Lin

  CHINESE JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY, 2020, 39(3): 401-414 (PDF)

 • 68

  6.

  Synthesis of Co‐Doped MoS2 Monolayers with Enhanced Valley Splitting

  Jiadong Zhou, Junhao Lin, Hunter Sims, Chongyun Jiang, Chunxiao Cong, John A. Brehm, Zhaowei Zhang, Lin Niu, Yu Chen, Yao Zhou, Yanlong Wang, Fucai Liu, Chao Zhu, Ting Yu, Kazu Suenaga, Rohan Mishra, Sokrates T. Pantelides, Zhen‐Gang Zhu, Weibo Gao, Zheng Liu, Wu Zhou

  Advanced Materials, 1906536 (2020) (PDF)

 • 67

  7.

  Synthesis and properties of free-standing monolayer amorphous carbon

  Chee-Tat Toh, Hongji Zhang, Junhao Lin, Alexander S. Mayorov, Yun-Peng Wang, Carlo M. Orofeo, Darim Badur Ferry, Henrik Andersen, Nurbek Kakenov, Zenglong Guo, Irfan Haider Abidi, Hunter Sims, Kazu Suenaga, Sokrates T. Pantelides, Barbaros Özyilmaz

  Nature, 577, 199–203 (2020) (PDF)

 • 66

  8.

  Enhanced Piezoelectric Effect Derived from Grain Boundary in MoS2 Monolayers

  Wei Zheng, Xi Zhang, Sanmei Wang, Junhao Lin, Kai Li, Yunxia Hu, Enwei Sun, Jia Zhang, Yunfeng Qiu, Yongqing Fu, Wenwu Cao, PingAn Hu

  Nano Letters, 20, 1, 201-207 (2020) (PDF)

 • 65

  9.

  Unsaturated Single Atoms on Monolayer Transition Metal Dichalcogenides for Ultrafast Hydrogen Evolution

  Yuting Luo, Shuqing Zhang, Haiyang Pan, Shujie Xiao, Zenglong Guo, Lei Tang, Usman Khan, Bao-Fu Ding, Meng Li, Zhengyang Cai, Yue Zhao, Wei Lv, Qingliang Feng, Xiaolong Zou, Junhao Lin, Hui-Ming Cheng, Bilu Liu

  ACS Nano, 14, 1, 767-776 (2020) (PDF)

 • 64

  10.

  Realization of BaZrS3 chalcogenide perovskite thin films for optoelectronics

  Xiucheng Wei, Chuan Zhao, Haolei Hui, Chenhua Deng, Mengjiao Han, Zhonghai Yu, Aaron Sheng, Junhao Lin, David F. Watson, Yiyang Sun, Tim Thomay, Sen Yang, Quanxi Jia, Shengbai Zhang, and Hao Zeng

  Nano Energy, 68,104317 (2020) (PDF)

< 1